Stowarzyszenie Absolwentów Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu, Program Executive MBA

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Business Club B4, które jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem absolwentów studiów podyplomowych przy Politechnice Wrocławskiej.

Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczej

Rekomendujemy polubowne metody rozwiązywania sporów gospodarczych poprzez mediację. Działamy w Polskim Stowarzyszeniu Mediacji Gospodarczej, będącym organizacją typu non–profit.

Dolnośląska Izba Gospodarcza

Należymy do DIG, która jest organizacją samorządu gospodarczego, niezależną od władz lokalnych i państwowych. Dzięki członkostwu w DIG mamy możliwość nawiązywania kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka"

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka", które jest samorządną organizacją absolwentów wszystkich rodzajów studiów na tym wydziale.

Fundacja Między Niebem a Ziemią

Wspomagamy Fundację Między Niebem a Ziemią.  Fundacja otacza opieką ciężko chore dzieci i ich rodziny z całej Polski. Działalność Fundacji i wspólny cel połączyły przedstawicieli różnych zawodów prawniczych.

Centrum Pro Bono

Wspólpracujmy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Pomagamy rozwiązywać problemy, z jakimi w swojej działalności spotykają się organizacje pozarządowe.

e-petrol.pl

Wspieramy wiodący na rynku paliw portal informacyjny e-petrol.pl. Jako stały partner sekcji prawnej, prowadzimy blog prawniczy, organizujemy szkolenia i doradzamy przy bieżącej działalności przedsiębiorców branży paliwowej.